Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer aansprakelijkheid en copyright. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de organisatie en haar activiteiten. De organisatie besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar site verstrekte informatie. De organisatie doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de in de website verstrekte informatie.De organisatie, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt. Door deze site te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site. Deze site kan verbindingen (hyperlinks) of verwijzingen naar andere sites bevatten. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties

De organisatie behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beƫindigen op de wijze en op het moment dat deze dit wenselijk en noodzakelijk achten.

Copyrights

De inhoud van de website van de organisatie is eigendom van de organisatie tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan de organisatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.

Website realisatie door SeeMeOnline