Voorwaarden

Algemene voorwaarden HunzeOutdoor

Veiligheid
De veiligheid van de deelnemers staat bij ons voorop, bij al onze Adventures maken wij daarom gebruik van de beste materialen. Alle activiteiten worden dan ook begeleid door ervaren instructeurs. Tevens is onze Adventurehal door Het Nederlands Liftinstituut goedgekeurd.

Reserveren/Reserveringskosten
Bij reservering zenden wij u de bevestiging inclusief de Algemene Voorwaarden HunzeOutdoor per mail toe. U dient de bevestiging binnen 14 dagen na ontvangst ondertekend retour te zenden. Een reply op onze mail, waarin u aangeeft akkoord te gaan met de bevestiging is ook mogelijk; hiermee bevestigd u tevens akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden HunzeOutdoor. Een reservering is definitief als de door u getekende bevestiging c.q. reply op de bevestigingsmail in ons bezit is. Reserveringskosten bedragen € 10,00 per boeking (m.u.v. kinderfeestjes).

Betaling
Op uw bevestiging staan de betalingstermijnen vermeld. Twee weken na ontvangst van de bevestiging dient er een aanbetaling van 50% voldaan te worden. Het restantbedrag dient 2 weken voor aankomst voldaan te zijn. Bij reserveringen op korte termijn dient het gehele bedrag vóór aankomst voldaan te zijn. Bij reservering binnen een week dient het totaalbedrag bij aankomst te worden voldaan.

Annuleren
Annulering is alleen mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de geboekte activiteit. Binnen 7 dagen voor aanvang van de geboekte activiteit brengen wij 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening. Bij het annuleren binnen 48 uur voor de geboekte activiteit zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Als deelnemers zonder opgaaf van redenen niet verschijnen, geldt dit ook als een annulering binnen 48 uur.

Aansprakelijkheid
Deelname aan al onze activiteiten is op eigen risico. HunzeOutdoor of haar medewerkers kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel letsel of schade.

Prijzen
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, en belastingen zoals deze bekend waren toen deze brochure gedrukt werd. Wij behouden ons het recht om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Factuur
In overleg kan er een factuur opgemaakt worden. Indien het factuurbedrag minder dan € 250,- bedraagt zal € 7,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen zijn verder de Uniforma Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, met in acht neming van bovengenoemde voorwaarden, voor zover deze afwijken van de UVH. Deze UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en Kamer van Koophandel en Fabrieken te ´s-Gravenhage. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek door ons worden toegezonden.

Adresgegevens
HunzeOutdoor
De Drift 3
9531 TK BORGER
telefoon: 0599-234698
e-mail: info@hunzeoutdoor.nl

HunzeOutdoor
Hunzepark 4
9514 BW Gasselternijveen
telefoon: 0599-512479
e-mail: info@hunzeoutdoor.nl

Website realisatie door SeeMeOnline